ອຸ​ປະ​ກອນ​ຢາ​ຫຼາຍ​ປະ​ເພດ​ຂອງ​ນ້ຳ​ທາງ​ປາກ (ນ້ຳ​ລາຍ​)